Press ESC to close

Trang Chủ > Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Đối với chúng tôi, vấn đề bảo mật của khách truy cập được đặt lên hàng đầu. Dưới đây là những loại thông tin MobyCare thu thập và cách thức được sử dụng.

Tệp nhật ký

MobyCare sẽ sử dụng tệp nhật ký để thu thập những thông tin bao gồm:

  • Địa chỉ giao thức Internet (IP)
  • Trình duyệt
  • Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP)
  • Ngày giờ truy cập website
  • Số lần nhấp

Các thông tin này được chúng tôi sử dụng với mục đích nhằm phân tích xu hướng để cải thiện chất lượng blog.

Cookie và Web Beacons

MobyCare không sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về tùy chọn của khách truy cập, ghi lại thông tin người dùng cụ thể trên trang mà người dùng truy cập hoặc truy cập, tùy chỉnh nội dung trang web dựa trên loại trình duyệt của khách truy cập hoặc thông tin khác mà khách truy cập gửi qua trình duyệt của họ.